dofinansowania


Zarząd ktl.pl Sp. z o.o. informuje, że zrealizowany na terenie przedsiębiorstwa projekt pod nazwą:

„Wzrost konkurencyjności Spółki KTL.PL przez zastosowanie innowacyjnych technologii malowania przemysłowego"


współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego