Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

laboratorium

W roku 2007 firma uruchomiła program budowy laboratorium badawczo-rozwojowego zdolnego do prowadzenia badań w oparciu o wymagania norm koncernów motoryzacyjnych. Aktualnie program ten został rozszerzony o certyfikację oraz akredytację laboratorium w oparciu o normę ISO 170025:2005.

W ramach programu zakupiony został następujący sprzęt laboratoryjny: komora solna, cykliczna komora klimatyczna, mikroskop do badania powłok ochronnych, tester elastyczności powłoki, tester uderzeń kamieniami etc.

Laboratorium wykonuje badania powłok w oparciu m.in. o następujące normy: GS90011, PV1210, PN-EN ISO 2808:2008, PN-EN ISO 2409:2008, DIN 50017-KK, VDA 621-412, DIN 55995-1, CDC 47-01-000, DIN EN ISO 9227 SS, DBL 7381 etc.