Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

technologia

Jaki stosujemy proces technologiczny?

 • Odtłuszczanie natryskowe (preparat firmy HENKEL).
 • Odtłuszczanie zanurzeniowe (preparaty firmy HENKEL).
 • Płukanie zanurzeniowe.
 • Aktywacja powierzchni (preparat firmy HENKEL).
 • Fosforanowanie cynkowe z pasywacją (bezchromowe, preparaty firmy HENKEL).
 • Płukanie zanurzeniowe wodą demi.
 • Płukanie natryskowe wodą demi.
 • Malowanie kataforetyczne lub anaforetyczne (farba wodorozcieńczalna niezawierająca ołowiu ani innych metali ciężkich).
 • Używamy materiałów firmy BASF Coatings AG: Cathoprime QT82-9436 Automotive OEM Coatings, pokrywanie detali w zakresie od 15 do 40 µm, numer IMDS 21795287/1. Płukanie kaskadowe ultrafiltratem.
 • Płukanie zanurzeniowe ultrafiltratem.
 • Płukanie wodą demi.
 • Odmuch detali z pozostałości wody płuczącej.
 • Trzystopniowe suszenie powłoki w suszarni elektrycznej z promiennikami podczerwieni.

Kataforeza/anaforeza, jakie są różnice?

Metoda Kataforeza Anaforeza
Wytrzymałość w komorze solnej do 240 godzin tak tak
Wytrzymałość w komorze solnej do 1000 godzin tak nie
Odporność na UV nie/tak* nie/tak*
Odporność na zasady tak nie
Wnikanie farby bardzo dobre słabe
Paleta kolorów duża duża
Odporność chemiczna dobra słaba

* dostępne produkty, które spełniają wymagania dot. odporności  na promieniowanie UV