Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

laboratorium

Przyjazne dla środowiska, efektywne kosztowo usługi malowania kataforetycznego i proszkowego dla przemysłu: samochodowego, maszynowego, meblarskiego, rolniczego czy elektrycznego.

Firma istnieje na polskim rynku nieprzerwanie od 2007 roku. Nasze olbrzymie doświadczenie we współpracy z wieloma małymi, średnimi jak i również międzynarodowymi koncernami pozwala na oferowanie najlepszych, dostępnych obecnie na polskim rynku rozwiązań stosowanych w ochronie antykorozyjnej części metalowych.Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby każdego klienta i posiadamy wiedzę co zrobić, aby finalny produkt był najwyższej jakości.Nasze produkty są konkurencyjne cenowo, a co najważniejsze skuteczne w zastosowaniu. Ma to istotny wpływ na efektywność procesów produkcyjnych naszych Klientów.

Najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz wysoko wyspecjalizowana kadra laboratoryjna gwarantuje Państwu najwyższą jakość, dużą elastyczność, krótkie terminy realizacji zleceń oraz konkurencyjne ceny badań.


Oferujemy


Szeroki wachlarz badań w tym badania NSS, AASS, CASS oraz ocenę zgodnie z obowiązującymi normami ISO lub specyficznymi wymaganiami klientów.

Raporty z badań przygotowywane są w zunifikowanym formacie lub uwzględniają Państwa indywidualne oczekiwania.

Wsparcie merytoryczne w interpretacji wyników badań.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w naszym laboratorium rozwiązania idealne dla swoich potrzeb produkcyjnych.
Pełen zakres oferowanych przez nas badań

Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grubość powłoki lakierniczej 0 μm do 1000 μm
Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2808:2020-01
Odporność na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) PN-EN ISO 9227:2017-06
Odporność korozyjna na działanie mgły solnej metoda AASS PN-EN ISO 9227:2017-06
Odporność korozyjna na działanie mgły solnej metoda CASS PN-EN ISO 9227:2017-06
Odporność na działanie atmosfery nasyconej parą wodną PN-EN ISO 11997-1:2017-10
Odporność na cykliczne warunki korozyjne PN-EN ISO 6270-1:2018-02
PN-EN ISO 6270-2:2018-02
PN-EN ISO 60068-2-78:2013-11
Odporność na warunki klimatyczne PN-EN ISO 60068-2-14:2009, Test Nb
Odporność na ciecze inne niż woda - odporność chemiczna PN- ISO 2812-1:2018-01
Stopień odwarstwienia i skorodowania wokół rysy odporność
na penetrację pod nacięciem
PN- EN ISO 4628-8:2013-05
Stopień zardzewienia (Ri) (korozja powierzchniowa) PN- EN ISO 4628-3:2016-03
Stopień spęcherzenia (S) PN- EN ISO 4628-2:2016-03
Korozja krawędzi (KR) PN- EN ISO 4628-1:2016-03
Badanie przyczepności metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2409:2021-03
Twardość powłoki metodą ołówkową PN-EN ISO 15184:2020-07
Oznaczenie odporności powłok na uderzenie kamieniem (śrutem),
Metoda wielouderzeniowa
PN-EN ISO 20567-1:2017-03
Odporność na uderzenie (odkształcenie), Metoda spadającego ciężarka
(Pistol Test), Metoda dynamicznego uderzenia kulką, zakres 1-90
PN- EN ISO 6272-1:2011
Odporność na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN- EN ISO 1519:2012
Odporność na zginanie na sworzniu stożkowym PN- EN ISO 6860:2006
Odporność na działanie zmiennych temperatur PN-EN ISO 60068-2-14:2009 Test Na
Ścieralność metodą Tabera PN-EN ISO 7784-2:2016-05
Połysk pod kątem 20º, 60º, 85º, zakres (0-199 jednostek połysku) PN- EN ISO 2813:2014-11