Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

kataforeza

Malowanie kataforetyczne jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją. Przewaga kataforezy nad innymi sposobami malowania zaczyna się w momencie skomplikowanej obróbki chemicznej w procesie przygotowania powierzchni, jest kontynuowana w procesie kataforezy, a kończy się podczas wygrzewania detali w piecu.

Właściwe przygotowanie powierzchni przed kataforezą jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką odporność antykorozyjną malowanych części. Proces przygotowany dla ktl.pl specjalnie przez firmę HENKEL gwarantuje spełnienie wysokich wymagań określonych przez branżę Automotive. W skład procesu wchodzi min.: podwójne odtłuszczanie, aktywacja, fosforanowanie cynkowe, płukanie wodą DEMI.

Proces malowania kataforetycznego w oparciu o najnowocześniejszą technologię firmy BASF (farba epoksydowa, wodorozcieńczalna, bez metali ciężkich, z minimalną zawartością rozpuszczalników) gwarantuje m.in. uzyskanie szerokiego wachlarza grubości powłok (od 15 do 40 µ), oraz doskonałą wytrzymałość antykorozyjną (do 1000h w komorze solnej). Kataforeza jest również doskonałą bazą dla innych powłok takich jak malowanie proszkowe czy natryskowe.

Kataforeza linia nr 1 - system transportu taktowego, kolor czarny:
  • Maksymalne wymiary detali: 3350 mm x 1500 mm x 900 mm.
  • Maksymalny ciężar detali: 500 kg.
  • Wydajność: ca. 1.5 mln m2/rok.
Kataforeza linia nr 2 - system transportu ciągłego, kolor czarny:
  • Maksymalne wymiary detali: 3500 mm x 2100 mm x 900 mm.
  • Maksymalny ciężar detali: 250 kg/mb.
  • Wydajność: ca. 4 mln m2/rok.