Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

ktl ktl ktl
Profil firmy
ktl.pl Sp. z o.o. z siedzibą w centralnej Polsce, jest jednym z krajowych liderów usług obróbki powierzchniowej polegających na ochronie antykorozyjnej części metalowych (stal, stopy metali lekkich, odkuwki, detale odlewane).
Malowanie kataforetyczne
Przewaga kataforezy nad innymi sposobami malowania zaczyna się w momencie skomplikowanej obróbki chemicznej w procesie przygotowania powierzchni, jest kontynuowana w procesie kataforezy, a kończy się podczas wygrzewania detali w piecu.