Dotacja na kapitał obrotowy dla ktl.pl Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe jest jedną z najpopularniejszych metod pokrywania dekoracyjnego i ochronnego części metalowych. W uzupełnieniu malowania kataforetycznego firma ktl.pl oferuje swoim klientom malowanie detali sposobem proszkowym w oparciu o najnowocześniejszą aplikację elektrostatyczną firmy NORDSON. W stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, NORDSON poprzez system PRODIGY HDLV pozwala zminimalizować efekt klatki Faraday’a, a także zapewnia zwiększenie równomierności krycia detali.

Linia proszkowa - system transportu ręcznego, kolor czarny, farba epoxy-polyester, polyester:
  • Maksymalne wymiary detali: 4000 mm x 1800 mm x 1200 mm.
  • Maksymalny ciężar detali: 250 kg.
  • Wydajność: ca. 200 tys. m2/rok.